Tarihimizin Müziği “Devr-i Hüseyni”

Devr-ihuseynikonserafisi

omar-16 

 

İ.Ü.Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR)

Türk Müziği İcra Heyeti

 

Şef: Gönül Paçacı

Konuk San’atkârlar: Tülûn Korman (Hoca- Şef) / Nureddin Çelik (Serhânende)

 

KONSER: ”TARİHİMİZİN MÜZİĞİ”

Devr-i Hüseynî ”

“Gönül Paçacı Yönetiminde Klasik Fasıl”

“Tülûn Korman Yönetiminde Beraber ve Solo Eserler”

Serhânende Nureddin Çelik Yönetiminde Fasıl

Üsküdar Belediyesi – Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi Konser Salonu

7 Ocak 2015 Çarşamba

 

Osmanlı Dönemi Müziği konusunda ülkemizde ilk kez kurulmuş olan merkezimizin bünyesinde, ülkemizin aynı ismi taşıyarak bugüne ulaşmış en eski müzik topluluğu olan “Türk Müziği İcra Heyeti” bulunmaktadır.

Geçmiş dönemlerde ünlü sanatkâr Münir Nureddin Selçuk’un şefliğinde İstanbul halkına önemli konserler vermiş olan İcra Heyeti ile girmiş olduğumuz bu yeni yapılanma döneminde, bilimsel bakış açısıyla hazırlanmış önemli konserler verilmektedir.

Bu anlayışla Üsküdar Belediyesi’nin değerli desteğiyle 7 Ocak 2015 Çarşamba günü önemli bir icra geleneğini başlatıyoruz.

“TARİHİMİZİN MÜZİĞİ” başlığı altında ve Bağlarbaşı Kültür-Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan bu konserlerin ilki “Devr-i Hüseynî” adıyla, kadim makamlarımızdan Hüseynî Makamına ayrılmış olup, eski ve yeni fasıl yapıları ile farklı sunum tarzlarının aynı konserde icra edileceği bir mahiyettedir.

Konserin ilk bölümünde, Türk Müziği İcra Heyeti tarafından büyük formdaki eserlerin yer aldığı “Gönül Paçacı Yönetiminde Klasik Fasıl”, devamında “Tülûn Korman Yönetiminde Beraber ve Solo Eserler” son bölümde ise, günümüzde icra edildiği gibi yalnızca şarkılardan oluşan “Serhânende Nureddin Çelik Yönetiminde Fasıl” icra edilecektir.

(Osmanlı müziğinin yüzyıllar içinde oluşturduğu büyük yapılardan biri olan Fasıl, aynı aralık ve perdeleri kullanan ses aileleri olan makamlarda, büyükten küçüğe formlarda bestelenmiş eserlerle kesintisiz icra edilerek bu işitsel geleneğin temelini oluşturur. Bu yapının günümüze dek uzanan ve daha küçülerek -deyim yerindeyse- popülerleşen şekli hâlen zevkle dinlenilmektedir.)

29/12/2014
1456 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00