I. Uluslararası Yaz Okulu (2014)Toplu İcra Repertuarı

 

 

        İ. Ü. OMAR YAZ OKULU TOPLU İCRA REPERTUARI

  • Rast Peşrev – Benli Hasan Ağa – Sakîl
  • Rast Beste – Zaharya – Ağır Çember “Reng-i mevc-i âbı zümrüttenboyandı câmesi”
  • Rast Ağır Semai – Meragî –  Aksak semai “Ey mâh-ı meh der mektebest..”
  • Rast Ağır Semai – Recep Çelebi – Aksak semai “Çekmiş yüzüne nikab-ıişve”
  • Rast Yürük Semai – Lâedrî –  Yürük Semai “Dâden dem ezel secdeber-irûy-i âlem râ”
  • Rast Yürük Semai – Mandoli Artin – Yürük Semai “Kûyinde figanımla acepgulgule yok mu”
  • Rast Saz Semaisi – Benli Hsan Ağa – Aksak Semai
  • Rast Kâr-ı nâtık – Dede Efendi? – Yürük semâi “Rast getirip fendile seyretti hümâyı”
25/06/2014
1081 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00