İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=6819
Export date: Fri Jun 22 20:45:11 2018 / +0000 GMT

Sakıp Sabancı Müzesi Konseri - 13.05.2014


http://muze.sabanciuniv.edu/tr/sayfa/etkinlik-takvimi/osmanli-muzigi-konseri 1


Osmanlı Müziği Konseri


İstanbul Üniversitesi OMAR Türk Müziği İcra Heyeti
12 Mayıs Pazartesi, The Seed, 19.00

Uzak Komşu Yakın Anılar Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı sergisi kapsamında İ.Ü. OMAR Türk Müziği İcra Heyeti tarafından gerçekleştirilecek Osmanlı Müziği Konseri, Osmanlı müziğinin en eski yazılı kaynağını günümüze bırakmış olan Ali Ufki Bey'in “Mecmua-yı Saz ü Söz”'ünden ve 17. yüzyıl Osmanlı müziğinden örnekler içeriyor.

İÜ (OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti, kökü 1914'te kurulmuş olan ilk resmî müzik okulumuz olan Dârü'l-elhan'a dayanan ve bugün İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı  bünyesinde bulunan müzik topluluğudur.

İ.Ü. OMAR Türk Müziği İcra Heyeti

Şef: Gönül Paçacı
Erkek Sesleri: Tahir Doğru, Sami Dural, Hikmet Toker, Ali Turan, Rıdvan Aydınlı, Memduh Özyalvaç
Hanım Sesleri: Nesrin Kiben, Işık Birol, Oya Usel, Fahrihan Ünsal, Nilay Yılmaz, Merve Utandı Kalkan, Berna Anter, Oya İşboğa, Lebriz Güner

Saz San'atkarları:

Fatih Ovalı/Tanbur
Bilen Işıktaş/Ud
Neva Gülses Yerden/Kemençe
Nağme Yarkın/Kemençe
Seda Tüfekçioğlu/Kanun
Burak Malçok/Ney
Serdar Bişiren/Kudüm
Enis Rıza Balakbabalar/Daire

 Links:
  1. http://muze.sabanciuniv.edu/tr/sayfa/etkinlik-takv imi/osmanli-muzigi-konseri
Post date: 2014-05-22 12:03:02
Post date GMT: 2014-05-22 09:03:02

Post modified date: 2017-02-14 14:32:56
Post modified date GMT: 2017-02-14 11:32:56

Export date: Fri Jun 22 20:45:11 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com