İcra Heyeti Sanatçıları

Gönül PAÇACI (Şef – Sanatçı Öğretim Elemanı)

 

Rıdvan AYDINLI (Ses)

Gözde ÇOLAK (Ritim)

Mustafa DEDEOĞLU (Kanun)

Tahir DOĞRU (Ses – Sanatçı Öğretim Elemanı)

Murat ERDOĞAN (Ses)

Işık ERSİN (Ses)

Lebriz GUNCA (Ses)

Neva Cansın GÜLSES YERDEN (Klâsik Kemençe)

Bilen IŞIKTAŞ (Ud – Yrd. Doç. Dr.)

Oya İŞBOĞA (Ses)

Nilay KULAKSIZ (Ses – Sanatçı Öğretim Elemanı)

Burak MALÇOK (Ney)

Fatih OVALI (Tanbur – Sanatçı Öğretim Elemanı)

Pınar SOMAKÇI (Kanun – Prof. Dr.)

Hikmet TOKER (Ses – Yrd. Doç. Dr.)

Enis TOMBUL (Ses)

Nağme YARKIN (Klâsik Kemençe – Arş. Gör.)

Mine YENER (Tanbur)

02/04/2014
2423 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00