Tüm Etkinlikler

Mavi Salon Konserleri: Hüseyni-Bayati Faslı (19/02/2018)
Mavi Salon Konserleri: Rast Uşşak Faslı (31/01/2018)
Yeni Yıl Konseri (04/01/2018)
11. Kalkınma Planı Kültür ve Sanat Özel İhtisas Komisyonu Etkinliği (22/12/2017)
Atatürk’ü Anma Konseri ve Mühim Bir Konuk (10/11/2017)
Darülelhan 100 Yaşında (18/05/2017)
OMAR Kültür Şurasında (17/04/2017)
İ.Ü. Mavi Salonda Meşk (02/03/2017)
Bekir Sıdkı Sezgin’i Anma Konseri (06/12/2016)
“Nağme-i Nikriz” Konseri – 23.11.2016 (21/11/2016)
Sertifika Töreni ve Konser (02/09/2016)
* Tanburi Cemil Bey Sempozyumu Hakkında * (11/07/2016)
Nevşehir YÖK Konseri – 11.03.16 (08/03/2016)
Hazine-i Evrak Konseri (CD) (08/03/2016)
Bir Meçhul Çözüldü: Kevseri Mecmuası (08/03/2016)
– Ustalar Omar’da – Pan Yayıncılık’ta.. (24/02/2016)
Edebiyat Fakültesi Mensupları Günü – 01.12.2015 (22/12/2015)
Osmanlı Arşivi Konseri “Tarz-ı Kadim” (21/12/2015)
10 Kasım 2015 – Konser Fotoğrafları Zorlu PSM (11/11/2015)
Atatürk’ü Anma Konseri – Zorlu Center (27/10/2015)
Tanbûrî Necdet Yaşar’a Saygı Gecesi – İ.Ü. Kongre Kültür Merkezi – 07.01.2014 (07/10/2015)
Dârü’ş-şifâ Konseri “Şifa Niyetine…” (05/10/2015)
Kâr-ı Natık Projesi Stüdyo II – 19.05.2015 (19/06/2015)
II. Yaz Okulu Konser – 22.06.2015 (19/06/2015)
Kâr-‘ı Nâtık Projesi Stüdyo I – 25.04.2015 (05/05/2015)
Hazîne-i Evrâk-ı Musîkî – 29.04.2015 (22/04/2015)
“Bir Kültür Muhiti Olarak Meclis” – 04.03.2013 (02/03/2015)
“Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Açılış Töreni” – 23.01.2013 (02/03/2015)
“İKSV 2012 Uluslararası ITRÎ Yılı Etkinlikleri” – 02/03.12.2012 (02/03/2015)
“Itrî ve Dönemi” – 15.06.2012 (02/03/2015)
“Darü’l Elhan Konseri” – 28.05.2012 (02/03/2015)
Tarihimizin Müziği “Devr-i Hüseyni” (29/12/2014)
“Kazasker ve Döneminden Eserler” – 25.11.2014 (24/11/2014)
“Atatürk ve Müzik” Konseri – 11.11.2014 (27/10/2014)
I. Uluslararası Yaz Okulu Sertifika Töreni (2014) (03/07/2014)
Osmanlı Devlet Geleneğinde Müzik – Dolmabahçe Sarayı Kültür Merkezi – 22.04.2013 (29/06/2014)
VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Açılış Konseri – 30.09.2013 (29/06/2014)
İstanbul Üniversitesi’nde Darül-Elhan Rüzgârı – 28.05.2012 (25/06/2014)
İstanbul Üniversitesi’nde Osmanlı Müziği Rüzgârı – 03.12.2013 (25/06/2014)
Merhum Hâfız Kâni Karaca’yı Anma Toplantısı – Dolmabahçe Sanat Galerisi – 29.05.2014 (11/06/2014)


12
İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00