Tüm Etkinlikler

- Mavi Salon Konserleri: Hüseyni-Bayati Faslı
- Mavi Salon Konserleri: Rast Uşşak Faslı
- Yeni Yıl Konseri
- 11. Kalkınma Planı Kültür ve Sanat Özel İhtisas Komisyonu Etkinliği
- Atatürk’ü Anma Konseri ve Mühim Bir Konuk
- Darülelhan 100 Yaşında
- OMAR Kültür Şurasında
- İ.Ü. Mavi Salonda Meşk
- Bekir Sıdkı Sezgin’i Anma Konseri
- “Nağme-i Nikriz” Konseri – 23.11.2016
- Sertifika Töreni ve Konser
- * Tanburi Cemil Bey Sempozyumu Hakkında *
- Nevşehir YÖK Konseri – 11.03.16
- Hazine-i Evrak Konseri (CD)
- Bir Meçhul Çözüldü: Kevseri Mecmuası
- – Ustalar Omar’da – Pan Yayıncılık’ta..
- Edebiyat Fakültesi Mensupları Günü – 01.12.2015
- Osmanlı Arşivi Konseri “Tarz-ı Kadim”
- 10 Kasım 2015 – Konser Fotoğrafları Zorlu PSM
- Atatürk’ü Anma Konseri – Zorlu Center
- Tanbûrî Necdet Yaşar’a Saygı Gecesi – İ.Ü. Kongre Kültür Merkezi – 07.01.2014
- Dârü’ş-şifâ Konseri “Şifa Niyetine…”
- Kâr-ı Natık Projesi Stüdyo II – 19.05.2015
- II. Yaz Okulu Konser – 22.06.2015
- Kâr-‘ı Nâtık Projesi Stüdyo I – 25.04.2015
- Hazîne-i Evrâk-ı Musîkî – 29.04.2015
- “Bir Kültür Muhiti Olarak Meclis” – 04.03.2013
- “Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Açılış Töreni” – 23.01.2013
- “İKSV 2012 Uluslararası ITRÎ Yılı Etkinlikleri” – 02/03.12.2012
- “Itrî ve Dönemi” – 15.06.2012
- “Darü’l Elhan Konseri” – 28.05.2012
- Tarihimizin Müziği “Devr-i Hüseyni”
- “Kazasker ve Döneminden Eserler” – 25.11.2014
- “Atatürk ve Müzik” Konseri – 11.11.2014
- I. Uluslararası Yaz Okulu Sertifika Töreni (2014)
- Osmanlı Devlet Geleneğinde Müzik – Dolmabahçe Sarayı Kültür Merkezi – 22.04.2013
- VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Açılış Konseri – 30.09.2013
- İstanbul Üniversitesi’nde Darül-Elhan Rüzgârı – 28.05.2012
- İstanbul Üniversitesi’nde Osmanlı Müziği Rüzgârı – 03.12.2013
- Merhum Hâfız Kâni Karaca’yı Anma Toplantısı – Dolmabahçe Sanat Galerisi – 29.05.2014
İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00